Tous les articles par trungducdailo2

NGUYỄN TRUNG ĐỨC, KIẾN TẬP THỰC HÀNH TUẦN 4, Y2013A, TỔ 4

.THÔNG TIN BỆNH NHÂN

Họ tên: Nguyễn Văn V.

Năm sinh: 1966

Giới tính: Nam

Khoa: Ngoại tổng quát                                   Phòng: 420

Hậu phẫu cắt bán phần dạ dày ngày thứ 6

II.TƯỜNG TRÌNH THỦ THUẬT: Rửa vết thương

Ngày thực hiện: 5/6/2015

Tình trạng bệnh nhân:
– Hậu phẫu ngày thứ 6
– Tổng trạng : BN tỉnh, tiếp xúc được
– Sinh hiệu:

Mạch: 84 lần/phút                    Huyết Áp: 110/70 mmHg

Nhiệt Độ: 37C                          Nhịp thở: 20 lần/phút

Các bước tiến hành:

_Chuẩn bị dụng cụ:

1 kéo, 1 kềm Kelly, 2 cốc vô khuẩn

Gòn, gạc, băng keo, găng tay sạch

Dung dịch Povidine

_Cho bệnh nhân nằm ngửa, bộc lộ vết thương, tháo bỏ băng bẩn

_Sát khuẩn từng mối chỉ từ trên xuống dưới

_Sát khuẩn rộng ra vùng da xung quanh 5 cm

_Dùng gòn lau khô vùng da đã sát khuẩn

_Đắp gạc che kín vết thương

_Sát khuẩn chân ống dẫn lưu và vùng da quanh ống dẫn lưu 5 cm

_Sát khuẩn thân ống lên 5CM

_Lau khô vùng da xung quanh ống
_Dùng gạc che phần chân ống

III.Bài học kinh nghiệm 
Đảm bảo quy tắc vô khuẩn.